Start order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Computerized stiffness tester PN-ST500 1
CNC electric centrifuge PN-WG2A 1
Drying box 101B-3 1
Resistance furnace SX2-4-10 1
Whiteness meter PN-48B 1
Cobb absorptivity tester PN-COBB 1
Thickness gauge PN-PT6 1
Pulping machine TD6-23 1
Beating degree tester PN-SDJ100 1
Gửi email cho nhà cung cấp này